בני הנוער באביתר

בני הנוער פתחו קיסוק באביתר "סופר מנחם" בנסת היישוב! מחכים לטרפ או פשוט רוצה לשתות משהו קר? באו לבקר קיסוק "סופר מנחם" ביישוב אביתר!

מחירון: פחית- 4ש"ח, תרוזית- 2ש"ח, חטיף קטן- 4ש"ח, וכול'.

מכולת באביתר מכולת באביתר מכולת באביתר מכולת באביתר מכולת באביתר צופים שוטלים עצים גאי אלוני תנומה גאי אלוני תנומה