ביישוב אביתר זיכנו את התזדמנות לסלול כבישי אספלט בתוך ייובינו!

צבי סוכות @tzvisuccot · 26 ביוני 2021 בתמונה: תחנה מרכזית אביתר כעת. #ציונות2021

תחנה מרכזית אביתר

שדרות ירושלים

שדרוה ירושלים

דרך תפוח

דרך תפוח

כיבר אלכנדר רובוביץ

כיכראלכסנדר רובוביץ

רחוב הלבנון

רחוב הלבנון

רחוב הכרמל

רחוב הכרמל

רחוב נחלה

רחוב נחלה

רחוב עיר דוד

רחוב עיר דוד

רחוב ציון

רחוב ציון