צרו לנו קשר!

פדיון כפרות ליישוב החדש אביתר ולישיבה שעתידה לקום בעז''ה ביישוב בחודשים הקרובים. להצטרפות דרכי תרומה: פייבוקס:

"https://payboxapp.page.link/8nK6wvWwqbLJcXni9"

ביט: למספר - 052-3121530 העברה בנקאית: "גאולה תתנו לארץ" בנק לאומי סניף: 797 חשבון: 28950056 ''עיקר התשובה הוא ההשבה לארץ ישראל'' (ר' יונתן אייבשיץ)

תונגית אלול

אביתר בוואז!

איך מגיעים
נחלה בפייסבוק נחלה בפייסבוק
 נחלה דואלדוא"ל nachala10@gmail.com
נחלה בטיוור נחלה בטיווטר